10 CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

athenas2

New member
#1
Trong tiếng Anh, cụm từ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày được người bản địa sử dụng rất nhiều, Anh ngữ Athena xin gửi tặng bạn 10 cụm từ thông dụng nhất. Luyện tập 10 cụm từ thông dụng này liên tục cho tới khi nhuần nhuyễn với nó sẽ giúp bạn cản thiện và tiến bộ trong thời gian tới.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fcap.jpg&hash=e138d500dea37ef32f0c34672256a552
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F1-1.jpg&hash=e44d9c30d765ae116eee3ce52d8cbe30proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F2-1.jpg&hash=aa9579b6a0bfb3dd69eb0ff9b745ee48


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F3-1.jpg&hash=f70fb0c7b08b6b54935b5bf6194e5112


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F4-1.jpg&hash=a2c999a2bcbd54917e241328704be7d1


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F5-1.jpg&hash=4abadef0d7cb6ea6e3c7352fd2b0bc1a

Anh Ngữ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top