10 PHÚT HỌC THUỘC LÒNG VỀ DANH TỪ SỐ NHIỀU

athenas2

New member
#1
Bạn đã bao giờ gặp khó khăn về phân biệt danh từ số nhiều chưa? Có rất nhiều dạng của danh từ nhưng chỉ với 10 phút, Anh ngữ Athena sẽ giúp bạn nắm chắc lý thuyết của danh từ số nhiều. Hơn nữa, mỗi dạng danh từ số nhiều sẽ có ví dụ kèm theo để bạn dễ hình dung hơn khi học thuộc nha!
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fcap-1.jpg&hash=148f95c828d89f0d3c9748d8f6406eb2

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F2-2.png&hash=60108b1328cd1b8f9d0f4283f981c42d
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F3-2.png&hash=4dc56e0f2c4d3e719bfacbb701650d2a
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F1-2.png&hash=fd5555a86bb697c7d7aac806b98ee503

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F4-2.png&hash=ddee451e571ad0da1185fa44cb3475c3
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F5-1.png&hash=f7ac9e17521d847352e914108897924b
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F6.png&hash=aa98936763ed48e385837ef4727fb634

Anh Ngữ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top