40 TỪ ĐỒNG NGHĨA HAY GẶP NHẤT TRONG TIẾNG ANH

athenas2

New member
#1
40 từ đồng nghĩa trong tiếng anh không phải là nhiều nhưng cũng đủ bạn nắm vững cách thức hoạt động hay trong hoàn cảnh, thời gian nào từ đồng nghĩa đó nên được sử dụng cho thích hợp nhất. Anh ngữ Athena sẽ chia sẻ tới bạn những từ đồng nghĩa hay gặp trong tiếng anh!
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fcap-3.jpg&hash=aabd2572b86b593592921c7f42029415


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F1-3.jpg&hash=49e40f6cf443e46d6e8a7172462482ad
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F2-3.jpg&hash=74eb19eb028e326ce81d87f4919926f9


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F3-3.jpg&hash=bcf1f2b34d204f35ce2b955dc68f11c5
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F4-3.jpg&hash=3d3b689c98a9b69420d756f2f4ad0e64


Anh Ngữ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top