CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH

athenas2

New member
#1
Câu điều kiện trong tiếng anh với “If” được sử dụng rất phổ biến trong các đề thi và giao tiếp hàng ngày. Mặc dù cách sử dụng câu điều kiện này khá đơn giản và phổ biến nhưng không phải ai cũng có thể sử dung “If” một cách trơn tru. Anh ngữ Athena sẽ tìm hiểu về câu điều kiện nhé!
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fcapa-1.jpg&hash=ca385dec28aa5ba8a3b09d1dae25d1ec

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0:
If + S + V(s/es), S + V(s/es)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F1.jpg&hash=602ed5134533b73925c456e6965fa12e

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1:
If + S + V(s/es), S + will + V
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F2.jpg&hash=02b7a2b65dad59dc390af1c2a0ac2b33

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2
If + S + V(ed), S + would + V
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F3.jpg&hash=2162d808df2ed5d381dfa77a36c0142c

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3
If + S + had + V(p2), S + would have + V(p2)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F4.jpg&hash=fe2d7b7411c1ecae2f68c4c6a0604034

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP 1:
If + S + had + V(p2), S + would + V
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F5.jpg&hash=a8b44ee8ba27fbc987d134381a0de27e


CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP 2:
If + S + V(ed), S + would have + V(p2)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F6.jpg&hash=b9ccdd162ae45bae20deba4e63dbb26e

CÂU ĐIỀU KIỆN DẠNG ĐẢO NGỮ:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F7.jpg&hash=4570312b9cb9f7bbdc98910ec46490f1

Nếu nắm chắc những loại câu điều kiện này, Anh ngữ Athena nghĩ rằng bạn đã có được một phần kiến thức không thể thiếu trong Tiếng Anh rồi đấy.
 
Top